Publisert 05.04.2019
 

Fra 1. januar 2020 inntrer forbudet mot bruk av mineralolje (fossil olje og parafin) til oppvarming av boliger. Biobrensel og bioparafin vil fremdeles være lovlig å bruke. For å fortsatt kunne bruke oljetanken etter 2020 må tanken tømmes for mineralolje, skylles og kontrolleres.

Gamle olje-/parafintanker representerer en betydelig forurensingsrisiko, og større tanker (over 3200 liter) som permanent tas ut av drift skal tømmes og graves opp. Kommunen anbefaler også at mindre tanker graves opp og fjernes.

Publisert 27.03.2019

Telemark fylke skal fordele ca. 6 mill. til utbygging av bredbånd i Telemark i 2019. Nome kommune vil søke om tilskudd nå i juni. Vi inviterer derfor alle som går inn under kriteriene under til å gi en høringsuttale innen 25. april 2019. Innspill fra innbyggerne gjør at kommunen vil kunne lage en mer utfyllende søknad.

Publisert 26.03.2019


Bygningene på Teksle, Brennebuvegen G.nr 16  B.nr 1 i Nome kommune kommune skal rives, og brannvesenet ønsker å benytte anledningen til å gjennomføre realistiske øvelser for sine mannskaper. Øvelsen vil ende opp med at bygningene brennes ned.

Publisert 21.03.2019

Tiden er inne for å søke om kulturmidler. Søknadsfrist 1. april.

Søknad sendes til postmottak@nome.kommune.no, eller leveres/sendes i post til Nome kommune v/avd for kultur,fritid og folkehelse, Rådhuset, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Kontakt heidi.elise.kvale@nome.kommune.no hvis det er behov for hjelp.

Vi gleder oss til å motta søknadene deres!

Publisert 19.03.2019

På grunn av arbeid med hovedvannledningen på Ulefoss vil vannet bli borte i dag 19.03.19 fra kl. 22.00 til i morgen 20.03.19 kl. 06.00.
Dette gjelder 
følgende eiendommer: Ringsevja 12-16, Pilerødvegen 2-27, Kåsa 2-15, Kirkebakken 9-27, Ekornrød 3-11 og Arntsgate 2-5.

Tapp opp godt med vann så dere klarer dere i perioden. Hvis vannet er grumset, la vannet renne til det blir klart før det brukes.

Publisert 18.03.2019

Det er vannlekkasje i Tverrgata - Vesthagan på Ulefoss. Vi jobber med å få ordnet det så fort som mulig!

Publisert 12.03.2019

Tirsdag 2. april kl 19 hylles Tore Jordfald med konsert på Ulefoss samfunnshus.

Publisert 07.03.2019

Av 400 private og kommunale vannverk har Nome kommune blitt trukket ut, og takket ja, til å delta i en drikkevannsstudie arrangert av Folkehelseinstituttet. I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får enkelte magesyke av å drikke vann fra springen -  med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste går til lege for dette, vet vi ikke hvor mange som blir syke av drikkevannet. For første gang skal Folkehelseinstituttet kartlegge omfanget. 

Publisert 28.02.2019

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, ligger skattelista 2019 ute til offentlig ettersyn på rådhusets servicekontor i tre uker fra 1. mars.

Publisert 28.02.2019

Det innføres telerestriksjoner fra fredag 01.03.2019 for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. 

Enkelte veier kan avvike fra dette. Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir satt opp og frem til skilt blir fjernet. Unntak fra restriksjoner inntil 8 tonn gjøres for renovasjon, rutebuss, for- og melkebil, bergingsbil, utrykningskjøretøy og maskiner til vegvedlikehold.