Publisert 06.02.2023

Nome kommune vedtok høsten 2022 å bruke tilleggsutbytte fra kraftselskapet til en lokal støtteordning for næringslivet. Ordningen består av både direkte støtte til høye strømregninger og en ENØK-ordning hvor det er mulig å søke om tilskudd til tiltak som kan avhjelpe høye strømkostnader på sikt.

Publisert 27.02.2023

Bedrifter kan søke om støtte til å dekke inntil 50 % av strømkostnad over 70 øre for perioden desember 2022 – januar 2023. Ut fra søknadsmengden og tilgjengelig ramme vil det bli satt et maksbeløp per bedrift.

Publisert 27.02.2023

Ett år etter at krigen brøt ut blir det arrangert markering for Ukraina verden over. 

Publisert 04.01.2023

Nome kommune har vedtatt ny trafikksikkerhetsplan 2022 - 2034. Klikk på lenken for å se planen: Trafikksikkerhetsplanen 2022 - 2034 (PDF, 798 kB)
   
Planen består av en generell del med ulykkesdata og mål for trafikksikkerhetsarbeidet, samt en tiltaksdel som blant annet beskriver fysiske tiltak på kommunale veier, fylkesveier og rv. 36 i Nome kommune.

Publisert 05.01.2023

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Publisert 13.01.2023

Husk at fornyelse av resepter i god tid er pasientens eget ansvar. Det er viktig å passe på dette før du er helt tom for medisiner. Det kan ta 3-5 dager før resepten din er klar.

Dette kan gjøres via SMS på våre nettsider nomelegesenter.no eller på telefon 35 00 86 00.

Nye medisiner du ikke har fått før, kan kun bestilles gjennom konsultasjon med lege.

Publisert 18.01.2023

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Publisert 05.01.2023

Kommunestyret vedtok ny forskrift for vann og avløpsgebyrer 13. desember 2022. Klikk på lenkene under for å se den nye forskriften og en kommentarutgave som gir veiledning til forskriften.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nome kommune (PDF, 107 kB)
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nome kommune, med kommentarer og veiledningstekst (PDF, 486 kB)
 

Publisert 20.12.2022

I går, mandag 19. desember utlyste Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) anbud for opprydningen ved Søve gruver. Potensielle leverandører må levere en søknad om å delta i konkurransen, deretter vil kvalifiserte tilbydere presenter sitt løsningsforslag innen mars 2023. Det estimeres at NND utpeker anbudsvinneren innen mai 2023.