Publisert 26.08.2022

 Er du pårørende, nabo eller venn og bor i Nome og ønsker å vite mer om demens?

Da er du velkommen til temakvelder om demens

på Ringsevja Aktivitetssenter (Ribo) 3 etasje

følgende datoer:
Onsdag 7. sept og tors 15.,  tors 22.  og  tors 29. september alle kvelder fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Publisert 23.08.2022
Søk støtte til ENØK-tiltak

Det er bevilget 400 000,- fra Midt-Telemark-fondet til ordning for støtte til ENØK (energiøkonomisering) for bedrifter i Nome.  

Publisert 16.08.2022

Det er skolestart og et nytt kull med førsteklassinger skal ut i trafikken. Senk farten, vær oppmerksom og sørg for blikkontakt. Det blir tryggere - og hyggeligere!

TAKK FOR AT DU TAR HENSYN!

Publisert 11.08.2022

Første skoledag: onsdag 17. august 2022.

Publisert 10.08.2022

Nytt regelverk for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner med varighet til og med mars 2023.

Publisert 07.07.2022

Hjemmesykepleien i Lunde og på Ulefoss har anskaffet elektriske sykler til bruk i tjenestene. De ansatte syns det er et godt tiltak, og ser fram til å bruke syklene. 

Publisert 07.06.2022
Kongleige norske marines musikkorps

I dag ble den fjerde klassekorpsfestivalen arrangert på Ulefoss samfunnshus. 104 tredje- og fjerdeklassinger og 13 representanter fra Kongelige norske marines musikkorps møttes til en dag i korpsmusikkens ånd.

Publisert 03.06.2022

Nome kommune ønsker at flere ungdommer skal få mulighet til en sommerjobb denne sommeren.  

Publisert 24.05.2022
Kommunedirektøren mottak skulpturen Fjellhus

Nome kommune deltar i prosjektet HEIME, som skal styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet.
I dag fikk vi tildelt skulpturen Fjellhus fra representanter fra USN.