Translate

Viktig melding

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Nome kommune tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften

Hardhet

Hardt eller bløtt vann sier noe om innholdet av kalsium og magnesium i drikkevannet.
I Lunde er det normale verdier av kalsium i drikkevannet, og i Ulefoss er det bløtt vann(lavt kalsium). På Svenseid hvor det er grunnvannskilde, er det hardt vann med høyt kalsiuminnhold i drikkevannet. Ved hardt vann kan det være en fordel med tilsetting av oppvasksalt i oppvaskmaskinen, for å hindre kalkbelegg.
 

Analyse av drikkevann fra privat vannforsyning

Har du egen vannforsyning kan du få drikkevannet ditt analysert av et privat laboratorium. Kommunen bruker laboratoriet SGS Analytics Norway AS avd Porsgrunn. 
 
 

Tilbakemelding