Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Nome kommune tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften

Hardhet

I Lunde er det normale verdier av kalsium i drikkevannet, og i Ulefoss er det bløtt vann(lavt kalsium). På Svenseid hvor det er grunnvannnskilde, er det hardt vann med høyt kalsiuminnhold i drikkevannet. Ved hardt vann kan det være en fordel med tilsetting av oppvasksalt i oppvaskmaskinen, for å hindre kalkbelegg.
 

Analyse av drikkevann fra privat vannforsyning

Har du egen vannforsyning kan du få drikkevannet ditt analysert av et privat laboratorium. Kommunen bruker laboratoriet Eurofins. Prøvetakingsskjema for privat vannforsyning. (PDF, 647 kB)