Translate

Viktig melding

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme, men du trenger ikke å ha med deg valgkort. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Forhåndsstemme i annen kommune

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.
Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune må du bruke en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Hvis du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den når du stemmer.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen. Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling

Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere.

Les mer om å stemme i utlandet.

Forhåndsstemming i Nome 

På rådhuset:

  • I servicekontorets åpningstid, kl. 0900-1500, hver arbeidsdag fra 10. august til og med 8. september.
  • Til kl. 1900 hver torsdag i perioden, samt til kl. 1900 fredag 8. september.

På Lundetunet i Lunde:

  • Hver onsdag kl. 1600-1900 fra 16. august til og med 6. september.
  • Onsdag 30. august fra kl. 1200-1900.

Forhåndsstemmegivning ved institusjon:
Onsdag 6. september:

  • Nome sjukeheim kl. 10.00 til kl. 12.30
  • Bjervatun alderspensjonat kl. 13.30 til kl. 14.30

Tilbakemelding