Translate

Viktig melding

Ambulerende stemming

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme eller komme deg til valglokale på valgdagen, kan du søke om å få stemme hjemmefra.

Krav til søknaden

Det er ingen krav til søknaden, og den trenger ikke å være skriftlig.

To valgmedarbeidere kommer hjem til deg på avtalt tidspunkt. Du får utdelt en konvolutt med en stemmeseddel for hver liste som stiller ved valget. Stemmesedler som ikke blir brukt, legges i en konvolutt og du kan beholde konvolutten med de ubrukte stemmesedlene. Dette er for å sikre at du gjør et hemmelig valg.

Frist for å søke om ambulerende stemmegivning

Innen onsdag 6. september. Vi avtaler tid for stemmingen fortløpende.

 • Telefon: servicekontoret tlf. 35 94 62 00
 • E-post: postmottak@nome.kommune.no
 • Brev:
  Valgstyret
  Nome kommune
  Ringsevja 30
  3830 Ulefoss

Tilbakemelding