Translate

Viktig melding

Nyttig informasjon

Sikkerhet på campingplassen (PDF, 401 kB)

Nedgravde oljetanker

Bålbrenning

Registrering av lovlige bål/brenning, skal gjøres direkte til 110-sentralen på tlf. 33 31 41 10 av ansvarlig melder/påtenner. Mer infomasjon om bålbrenning

St.Hans bål er søknadspliktig til NMTBR. Søknadsskjema finner du her.

Nyttig info om bålbrenning

Overnatting

Overnatting (midlertidig bruksendring) skal søkes om til NMTBR. Vi vil vurdere og behandle søknad, og deretter videreformidle innholdet i søknaden i eget skjema til 110-sentralen.
110-sentralen SKAL varsles av ansvarlig søker på tlf. 33 31 41 10 før overnattingen finner sted for å bekrefte at antall og kontaktinfo er riktig.

Søknadsskjema finner du her

Fyrverkeri

Fra 1. juni 2021 er det politiet som skal behandle søknader om tillatelser til fyrverkeri/erverv av krutt og tennmidler både til bruk i skytevåpen og til saluttering.

Les mer på DSB sine sider

Tilbakemelding