Ungdomsstipend

nome kommune til hjemmesider etc.pngNome kommune kan årlig dele ut inntil to stipend á kr. 5000,- til spesielt talentfulle, unge, utøvende og skapende utøvere under 25 år.

Ungdomsstipend er Nome kommunes mulighet til å oppmuntre og annerkjenne spesielt talentfulle unge utøvere innenfor det brede kulturfeltet (som inkluderer idrett/sport). 

Ungdommen kan ikke bli nominert, de må søke selv på stipendet.

Stipendet er på kr 5000 per person.
 
Søknadsfrist 2022: 15. oktober