Bo - og behandlings avdelingen "Hva er viktig for deg"

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 29.08.2017
Pasienter på avdelingen skal få ivaretatt sine grunnleggende behov på en god måte og pårørende skal føle seg velkommen.
 
 
Bo- og behandlingsavdelingen er en kombinert korttids- og langtidsavdeling med totalt 19 rom. Plassene er fordelt på 13 enerom og 3 rom som kan bli brukt til dobbeltrom.
 
Avdelingen er delt opp i 2 grupper, bo gruppe og behandlingsgruppe. Det er eget avdelingskjøkken med spisestue og stue.
 
Til alle måltider samles vi i spisestuen til felles hygge og nytte over et godt måltid.
 
Avdelingen ligger i 1. etg. Det er lett tilgang til fine ute områder.
 
Vi legger stor vekt på daglige aktiviteter som er tilpasset den enkelte og i grupper.
Beboere får tilbud om diverse aktiviteter fra husets aktivitetssenter, som for eksempel bingo, trim og sosiale samlinger
 
Avdelingen er i endring og planen er å utvide korttidsplasser og gi avdelingen nytt navn.
 

Tjenester avdelingen skal gi er:

- Rehabilitering
- Utredning, behandling av helsetilstand og utredning av videre omsorgsbehov.
- Palliativ behandling
- Avlastning
- Langtidsplass i påvente av ledig rom annen avdeling
 
Under oppholdet får du en ansvarlig sykepleier og hjelpepleier.
 
Ergo- og  fysioterapi er en del av helsetjenesten ved avdelingen.
 

Innleggelse

Første dag ønsker vi at du og en pårørende kommer mellom kl. 13.00 - 14.00 når det er mulig.

 

Tilsynslege

Hver mandag, de andre dagene er det tilgjengelig lege ved akutte behov
 

Kontaktperson

Oddbjørg Nordnes

Avdelingssykepleier Bo- og behandlingsavdlingen
Tlf:
35 00 85 10
Mobil:
avdeling: 409 14 760

 

Adresse

Tyrivegen 3, Lunde
 

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt