Translate

Viktig melding

Bo - og behandlingsavdelingen "Hva er viktig for deg"

Pasienter på avdelingen skal få ivaretatt sine grunnleggende behov på en god måte og pårørende skal føle seg velkommen.
 
 
Bo- og behandlingsavdelingen er en kombinert korttids- og langtidsavdeling med totalt 19 rom. Plassene er fordelt på 13 enerom og 3 rom som kan bli brukt til dobbeltrom.
 
Avdelingen er delt opp i 2 grupper, bo gruppe og behandlingsgruppe. Det er eget avdelingskjøkken med spisestue og stue.
 
Til alle måltider samles vi i spisestuen til felles hygge og nytte over et godt måltid.
 
Avdelingen ligger i 1. etg. Det er lett tilgang til fine uteområder.
 
Vi legger stor vekt på daglige aktiviteter som er tilpasset den enkelte og i grupper.
Beboere får tilbud om diverse aktiviteter fra husets aktivitetssenter, som for eksempel bingo, trim og sosiale samlinger.
 
Avdelingen er i endring og planen er å utvide korttidsplasser og gi avdelingen nytt navn.
 

Tjenester avdelingen skal gi er:

  • Rehabilitering
  • Utredning, behandling av helsetilstand og utredning av videre omsorgsbehov.
  • Palliativ behandling
  • Avlastning
  • Langtidsplass i påvente av ledig rom i en annen avdeling
 
Under oppholdet får du en ansvarlig sykepleier og helsefagarbeider.
 
Ergo- og fysioterapi er en del av helsetjenesten ved avdelingen.
 

Innleggelse

Første dag ønsker vi at du og en pårørende kommer mellom kl. 13.00 - 14.00 når det er mulig.

 

Tilsynslege

Hver mandag. De andre dagene er det tilgjengelig lege ved akutte behov
 

Adresse

Tyrivegen 3, Lunde
 

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding