Kreftkontakt

Kreftkoordinator hjelper kreftrammede og deres pårørende i alle faser av sykdomsforløpet. Tilbudet er gratis.

Hvem tilbudet er for?

Nettopp har fått kreft og venter på eller har nylig startet kreftbehandling
Trenger noen å snakke med og få råd og veiledning
Har mye å forholde deg til og sliter med oversikt
Har plagsomme seneffekter etter avsluttet behandling
Har barn og/eller unge som pårørende
 

Hva vi hjelper med?

Hjelper å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende
Lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
Er ressursperson for kreftrammede og pårørende
Gir råd, veiledning og informasjon
Har oversikt over relevante tilbud og tjenester
Formidler kontakt med tjenester og samarbeidspartnere
Sikrer oppfølging av barn og unge som pårørende
Gir råd og veiledning og støttesamtaler
Bidrar til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene
 

Hvordan få hjelp?

Det kreves ikke henvisning fra lege. Kreftrammede, pårørende eller helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator i hjemmetjenesten i Lunde eller i Ulefoss .
(Sykehjemmet har sine egne kontaktpersoner).

 

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer om råd og rettigheter
 
 

 

 

Kontaktperson

Gro Anita Skoe

Kreftkoordinator, Lunde
Mobil:
977721327

 

Lisbeth Frydelund

Kreftkoordinator, Ulefoss
Tlf:
35946130
Mobil:
91591296