Translate

Viktig melding

Ledsagerbevis

Som ledsager til en som er funksjonshemmet, kan du få rabatt på offentlige transport, samt gratis inngang på ulike arrangementer.

 Personer med psykiske og/eller fysiske funksjonshemminger kan ha med seg ledsager(e) hos arrangører/operatører som aksepterer ledsagerordningen. Ledsager betaler 50 % på offentlige transporttjenester og går gratis på arrangementer. Forutsetningen er at den funksjonshemmede eier et ledsagerbevis. Den som er funksjonshemmet betaler reise og inngangsbillett etter gjeldende regler.

Ledsagerbevisordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen, og hvor det offentlige fastsatte symbolet for ledsager er slått opp.

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om å få ledsagerbevis. Ledsagerbeviset eies av den funksjonshemmede, som selv velger hvem som skal være ledsager fra gang til gang. Kortet er gratis.

Vil du ha ledsagerbevis, eller ønsker ytterligere opplysninger om ordningen, kan du kontakte Servicekontoret tlf 35946200

Søknad om ledsagerbevis (PDF, 90 kB)

Legeerklæring til ledsagerbevis (PDF, 177 kB)

NB: HUSK PASSFOTO!!

 

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding