Translate

Viktig melding

Andre reglementer og retningslinjer

Andre reglementer og retningslinjer

Klikk på titlene i listen nedenfor for å få tilgang på dokumentene.
Andre reglementer og retningslinjer
Reglement
Individuell livsforsikring ved fratredelse fra stilling (PDF, 137 kB)
Kommunegruppelivsforsikring (DOC, 44 kB)
Strategisk kompetanseutviklingsplan (PDF, 846 kB)
Administrativt delegeringsreglement (PDF, 245 kB)

Tilbakemelding