Skolehelsetjenesten i grunnskolen

 

Vårt formål er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Skolehelsetjenesten i Nome består av helsesykepleier, familieveileder, psykiatrisk sykepleier, lege og fysioterapeut.

Helsesykepleier er kontaktperson for skolehelsetjenesten og har kontor og trefftid på Lunde og Holla 10-årige skole. Helgen Montessoriskole mottar også skolehelsetjeneste fra Nome kommune.

Klikk for stort bilde   

Hvem kan ta kontakt med helsesykepleier?

Du som elev, foreldre/foresatte, lærere, venner eller andre kan ta kontakt med helsesykepleier.
 

Hvem er helsesykepleier?

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid.
Man kan ta kontakt med helsesykepleier hvis man lurer på noe som handler om syn, hørsel, pubertet, kosthold, søvn, trivsel på skolen/hjemme, mobbing, sorg, seksualitet, rus, identitet, prevensjon og så videre.
 
Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved behov.
 
 

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

1. trinn: 1. trinns helseundersøkelse m/ helsesykepleier og lege
2. trinn: vaksinering, tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og polio)
3. trinn: høyde, vektmåling og trivselssamtale
4. trinn: helsesykepleier kontaktes ved behov
5. trinn: undervisning om pubertet i gruppe og mestringsgrupper
6. trinn: vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
7. trinn: vaksinering, HPV
8. trinn: helsesamtale
9. trinn: seksualundervisning i klasse
10.trinn: vaksinering, boostrix Polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og polio)

 

Hvordan kommer du i kontakt med helsesykepleier?

Du kan ta kontakt direkte på skolen, du kan ringe eller sende sms eller sende epost.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Hva skjer videre?

Du kan avtale samtale videre med helsesykepleier, eller hun kan henvise videre i hjelpeapparatet hvis du trenger det. Helsesykepeier har mange samarbeidspartnere, blant annet:
 
Familiesenteret
Fysioterapitjenesten
Fastlegene
PP-tjenesten
Barnevernet
Sykehuset 
 

Klage

Du kan klage direkte til helsesykepleier, eller til helsetjenesten i Nome kommune ved kommuneoverlegen hvis det er noe du er misfornøyd med.
 
Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved behov.
 

Kontaktperson

Miriam Kjeldsen Gunnerud

Helsesykepleier barnetrinn Holla 10-årige og Helgen Montesorriskole
Mobil:
979 60 719

 

Kristin Rossvang

Helsesykepleier ungdomstrinn Holla 10-årige og Nome vgs
Mobil:
941 62 790

 

Silje Listaul

Helsesykepleier Lunde 10-årige
Mobil:
408 08 866

 

Åpningstider

I skoletiden