Translate

Viktig melding

Lunde 10-årige skole

Bilde av barneskolen ved Lunde 10-årie skole. - Klikk for stort bilde  

Lunde 10-årige skole

Lunde 10-årige skole er en skole med over 300 elever. Skolen ligger ca. 1 kilometer fra sentrum i Lunde og har gode fasiliteter og et unikt nærområde. Det er stort fokus på utviklingsarbeid ved skolen og vi kan vise til gode læringsresultater. Vi er opptatt av at alle elever skal ha et godt læringsmiljø, og at de ansatte skal trives på jobben. Lunde 10-årige skole er opptatt av hva slags praksis vi utøver og har fokus på et helhetlig opplæringsløp for barna.

Skolens mål

  • alle elever ved Lunde 10-årige skole skal utvikle seg i et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Med andre ord: ”Et trygt sted å være for å lære”
  • elevene ved Lunde 10-årige skole skal oppleve mestring og gode læringssituasjoner
  • elevene opplever at de er viktige og blir tatt hensyn til (Elevmedvirkning)
  • skolen har et læringsmiljø som inkluderer alle
  • elevene opplever at kunnskap er viktig og nyttig

Adresse

Besøksadresse:

Brugata 42
3825 Lunde

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding