RÅDSORGANER ved Holla 10-årige skole

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) 

Opprettelsen av samarbeidsutvalget (SU) er hjemlet i §11-1 i opplæringsloven. Hver grunnskole i Nome har sitt eget SU. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Samarbeidsutvalget skal arbeide for skolens beste innenfor sentrale lover og forskrifter for grunnskolen og i henhold til retningslinjer og vedtak gjort av kommunestyret i Nome.

Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor.

Hver grunnskole i Nome skal også ha sitt eget skolemiljøutvalg (SMU). Opprettelsen av SMU er hjemlet i opplæringsloven §11-1 slik som SU.

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. SMU skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU består av representanter fra samarbeidsutvalget med tillegg av en ekstra elevrepresentant og en ekstra foreldrerepresentant.

Representanter for skoleåret 2019-20 blir valgt i september.

 

FAU skoleåret 2018/19

FAU  Holla 10- årige skole 2017 / 2018   31.08.2017

TRINN FAU - REPRESENTANT E-POST MOBIL FAU - VARA E-POST MOBIL
  FORELDREKONTAKT     FORELDREKONTAKT    
1a Ellen Arntsen Bjørndalen nelle_mor@hotmail.com 99258107 Barbro Nilsen bashbro_6@hotmail.com 97960275
1b Aleksander Dahle Madsen aleksandermadsen@mail.com 95979331 Ellen Merethe Rekkavik rekkavik@yahoo.no 92637269
2a Marthine Fæhn Lunden marthine88@hotmail.com 46426669 Julianne Dyrland   91106200
2b Henriette Skårdal Evensen henriette84@gmail.com 40038839 Nina Grorud Ellingsen nini_wim@hotmail.com 95216297
3a Torill Gran torillgr@gmail.com 90595800 Rikke Randahl Kristiansen rikke@dctech.no 45222064
3b Karina Enger Kambestad karinakambestad@gmail.com 99450708 Camilla Cae Dahle camillacaedale@live.no 95156074
4a Eli Landsdal Eli.landsdal@gmail.com  90674266 Lisbeth Grønvold Løvskeid lovskeid@me.com 99503609
4b Hilde Kristine Wiik hildekw@outlook.com 93042938 Hanne Fleitscher hanne_fleitscher@hotmail.com 95754549
5a Fam Michael arsemahh@yahoo.com 99579145 Else Irene Skafte Elseirene.skafte@gmail.com 41337502
5b Ann-Kristin Stubberød ann-kstu@online.no 90741215 Henrik Kjeldsen jd6920@online.no  90022292
6a Lise Beate Johansen lasjoh4@online.no 95073844 Cathrine Ellingsen Cgn8949@gmail.com  98864898
6b Laila Waal Lindgren lailawlindgren@gmail.com 40527288 Fanny Fæhn Kristoffersen FannyKristoff@gmail.com 41224371
7a Ann Merethe Ramtoft amhramtoft@me.com 90658324 Mette Helene Vikje Halvorsen mette.08@hotmail.com 92218720
7b Jorunn Lindgren Wighus jorunn.lindgren.wighus@sauherad.kommune.no 48283661 Inger Anne Wines iwines@online.no 91627183
8a Gry Anne Torgersen   gat@sb1telemark.no 90612140 Vidar Svensson vidarsvensson@gmail.com 90549780
8b Bjørg Marie Bråthen   bmbb1983@hotmail.com 91619441 Carina A.H. Mäklin carinamaklin@gmail.com 45295779
9a Frode Egelandsdal  Larsen   91839722 Cathrine Tufte cathrinetufte@icloud.com 92498131
9b Gunnhild-Juliane Kåsene julianek@gmail.com 91369647 Stina Bartnes   47654701
10a Hans Gunnerud Jørgensen hans@imperialmedia.no 95045873 Cecilie Nergård  cecilie.gunneva.falk@gmail.com 41664840
10b Marianne U. Eriksen marianne.undemeriksen@gmail.com 95281401        
             
             
17. MAI 5a Kine Lindhagen, Siri Storåsen Lunde og Musaab Hadi Ibrahim Alrbaae        
5b Anne Marie Lunde Brauti og Familien Heisholt        
6a Thomas Knedahl-Bech, Anette Nielsen
6b Gro Anita Bakkan og Marius Skårdal
Alle familiene til 5. og 6. trinn må sette av 17.- mai til dugnad for barna sine.
           

 

Referat fra FAU

Referat fra SU

  Møteplan    Holla 10- årige skole 2018 / 2019  
                       
  AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI
ELEVRÅD  B-trinn                      
ELEVRÅD U-trinn                      
FAU 28 18 23 20   22 valg   12 9   4
SU   18 23 20   22   12 9   4
SMU   18   20   22         4