Mobbing og andre krenkelser

Skolen definerer hva de forstår med krenkende ord eller handlinger for å lettere oppdage hva som skjer når noen elever blir utsatt for dette.

Mobbing
betyr at en eller flere sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg.

Vold
er slag, spark, biting, lugging.

Utestenging
betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller en klasse.

Rasisme
betyr at noen blir forskjellsbehandla eller plaga, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering
betyr at en person blir dårlig behandla eller trakassert for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, tro, hudfarge eller opprinnelse.

Andre krenkende ord og handlinger
kan være stygg språkbruk, utskjelling, spytting, gjemme unna ting, komme med trusler og tulletrusler, ha negativt kroppsspråk.

 

I Elevundersøkelsen brukes denne definisjonen:
"Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Atferden må finne sted to eller flere ganger i måneden eller oftere for å være mobbing"