Er du bekymra for et barn?

Hver dag som går uten at vi gjør noe for et barn vi er urolige eller bekymra for, kan være en dag for mye. Ved uro eller bekymring for et barns trivsel og utvikling skal det tas noen avgjørelser om hvordan og hvem som kan gi barnet best støtte.

 

Barn og unge som bryr seg

Er du bekymra for en venn?

Jeg har det ikke så bra selv.

 

Foreldre og voksne som bryr seg

Alle foreldre bryr seg om sine barn. Voksne bryr seg også om andres barn.

Hva kan du gjøre når du er bekymra?

 

Ansatte som er bekymra

Handlingsvegleder om barn som bekymrer (PDF, 50 kB)

Helsedirektoratets nettside om tidlig intervensjon.