Translate

Viktig melding

Om Svenseid barnehage

Svenseid barnehage - en god barnehage for alle.

Svenseid barnehage har to avdelinger og ligger i landlige omgivelser rett utenfor Lunde sentrum.

Vi ser mulighetene i hverdagen, der barna kan utvikle seg i et miljø som preges av trygghet og samhold. De voksne i barnehagen er engasjerte og bevisste forbilder for barna hvor samspillet kjennetegnes av positiv og anerkjennende kommunikasjon. Der hvert enkelt barn blir sett og hørt ut ifra barnets behov. Vi ønsker sammen med foreldrene og gi barna en verdifull barndom.

Barnehagen ble bygd som skole i 1950. Men siden 2009 har det bare vært barnehage her.

Barnehagen holder for tiden til på Kleppe grendehus. Barnehagen på Svenseid pusses opp og skal være ferdigstilt våren 2024. 

Åpningstider

Mandag - fredag
06.45 - 16.30

Adresse

Besøksadresse:

Nordbygdavegen 775
3825 Lunde

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding