Foreldresamarbeid

I rammeplanen står det at samarbeid mellom personalet og foreldrene er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid. Det er en forutsetning for kontinuitet mellom hjem og barnehage, og for at barnehagen skal kunne bygge sin virksomhet ut fra barnas individuelle erfaringer og livsvilkår.

 

Vi synes det er viktig at det pedagogiske tilbudet blir best mulig for det enkelte barnet. For at vi skal få til dette, må det være et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Vi i barnehagen er avhengig av å få innspill og tilbakemeldinger fra dere, slik at vi kan vite mest mulig om hva barnet liker, er opptatt av, er redd for osv. Dette er viktig slik at vi kan være sammen med barnet på en positiv måte.

 

Mål for foreldresamarbeidet:

*Barnehagen skal opptre på en slik måte at foreldrene får god informasjon om barnet og barnehagens daglige drift.

*Det bør være åpenhet og tillit mellom barnehagen og foresatte, slik at vi kan fremme trygghet og trivsel for barna, - og barnehagetilbudet blir best mulig.

 

Hva gjør vi for å fremme disse målene?

·         Foreldremøter

·         Tilbud om foreldresamtale høst og vår med pedagogisk leder. ( dette er selvfølgelig mulig gjennom hele året hvis det er ønske om det)

·         Samtaler i hente og bringe situasjon.

·         Sosiale treff i løpet av året som, juleavslutning, sommerfest, dugnader o.l.

·         Vise romslighet og respekt begge veier.

·         Møter med samarbeidsutvalget og foreldreutvalget.

·         God informasjon gjennom planer, - og aktiv bruk av oppslagstavla

 

Publisert av Lene Kolstad. Sist endret 05.09.2017