Pedagogisk arbeid

Barn som leker sammen - Klikk for stort bilde  Barn som klatrer - Klikk for stort bilde 

 

Barnehageloven sier dette om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Trygghet er det viktigste vi gir barna - det er grunnlaget for å kunne leke, lære og oppleve glede og mestring. Vi skaper trygghet gjennom å være bevisste voksne som søker å se alle barna hver dag, sette pris på dem for den de er og anerkjenne de følelsene de har - også når vi ikke forstår dem så godt. Vi skal hjelpe dem til å forstå - og uttrykke sine følelser på en god måte.

Vennskap står høyt i vår barnehage. Vi jobber mye med sosial kompetanse, språk, mangfold og lek. Vi skal gi felles oplevelser og kunnskap som grunnlag for å danne og utvikle lek. I leken og i samspillet utvikles vennskap. Det å få oppleve å være en del av fellesskapet og føle tilhørighet er viktig for barnas selvbilde og identitet. Det er i samspill med andre barn og voksne at barna lærer mest, vi skal lære dem å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. Vi skal veilede og legge til rette slik at alle våre barn får oppleve glede og mestring i sosialt fellesskap.