Samarbeidsutvalg og foreldreråd

Klikk for stort bilde

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (SU) som er likt sammensatt av foreldrerepresentanter og ansattrepresentanter. SU skal også ha en politisk representant. Styrer er sekretær, og det innkalles til ca 4 møter i året.

Foreldrerådet består av alle foreldrene, og foreldrerepresentantene kan kalle inn til møte i foreldrerådet dersom det er behov for det.

Sist endret 25.08.2017

Medlemmene i SU skal ivareta interessene til de gruppene de representerer.

Se brosjyre om samarbeidsutvalg her. (PDF, 659 kB)