Translate

Viktig melding

Foreldresamarbeid

Vennskap i barnehagen - Klikk for stort bilde Barnehagen skal jobbe i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, og vi er derfor avhengige av å ha en god dialog med foresatte om barna.

Alt det som påvirker familien hjemme av utfordringer påvirker også barna. Og for at barnehagen til enhver tid skal kunne møte barna best mulig i barnehagen, bør vi også vite om det som kan påvirke barnet hjemme.

Den viktigste arenaen vi har når det gjelder foreldresamarbeid er den daglige kontakten i hente- og bringesituasjoner.

I tillegg har vi foreldresamtaler ved oppstart i barnehagen, og ved bytte av avdeling. Vi gjennomfører 2 ordinære foreldresamtaler i året.

Hver høst har vi foreldremøte ved oppstart, og vi har også i flere år hatt et foreldremøte på våren.

Barnehagen har et ansvar for at alle foreldre skal få god informasjon om barnehagens virksomhet, og vil derfor ofte ha tolk på foreldresamtaler med flerspråklige foreldre.

Tilbakemelding