INFORMASJON

Den daglige kontakten mellom personalet og foreldre / foresatte er viktig i forhold til utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage.

I tillegg til dette benytter barnehagen også andre måter for til å formidle informasjon på, som for eksempel, Informasjonshefte, årsplan, månedsbrev og ulike oppslag.

 

Ved oppstart;

I forkant av at barnet begynner i barnehagen, får dere foreldre / foresatte heftet som vi har kalt ”informasjonshefte – Fagerli barnehage”. Her finner dere en del informasjon som det kan være nyttig å vite når barnet skal begynne i barnehagen

Dere får også et informasjonsbrev om tilvenning, og et hefte om sykdom i barnehagen.

 

Årsplan;

Det utarbeides en årsplan for hvert enkelt barnehageår. Den deles ut i august / september. I den finner dere blant annet oversikt over personalet, barnegrupper, litt om avdelingene og hva de skal jobbe med og en aktivitetsplan.

 

Månedsbrev / månedsplan;

Hver avdeling lager sin egen månedsplan eller månedsbrev i forkant / begynnelsen av hver måned. Her informeres det for eksempel om planer og pedagogisk program, tips om fornuftig påkledning, turer, feiring av høytider, fødselsdager, fridager og lignende.

 

Ukeplan;

På de store avdelingene henges det opp ukeplan i garderoben.

 

Annen informasjon

Når det mangler bleier eller det er andre beskjeder, henger vi opp lapper på barnets plass i garderoben. Også andre brev / skriv legges i hyllene til barna i garderoben.

 

Følg med på oppslag som blir hengt opp på avdelingene.