Logopeden

Logopeden gir språkhjelp til barn og ungdom, 0-16 år. Det kan dreie seg om forsinka språk, uttalevansker (språklydvansker), stemmevansker, stamming og dysfasi (språkskade som skyldes hjerneskade).

Sist endret 25.08.2017

Klikk for stort bilde

 

Logopeden kan hjelpe med:

  • veilede foredre/personalet i barnehage/skole i forhold til barns språk
  • gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning enten hjemme, på skolen/barnehagen eller hos logopeden
  • kartlegge for avgjørelse om eventuell videre henvisning til hjelpeapparat

 

Hvordan avgjøres det om det er behov for logopedhjelp?

Foresatte/barnehage/skole/helsesøster/lege/PPT kan henvise barnet til logoped. Når barnet/eleven er utreda kan det settes i gang tiltak. Oppvekstsjefen vurderer om dette anses som et hensiktsmessig tiltak.

Skole/barnehage kan drøfte enkeltbarn anonymt med logopeden, men foresatte må samtykke før det kan begynnes trening med barnet.

Logopedhjelp kan noen ganger være eneste spesialundervisning for barnet/eleven. Alle barn som trenger det har rett til logopedhjelp etter Opplæringslova.

Logopeden skriver årlig en rapport om resultat av treninga og anbefaler videre arbeid.

 

Klagerett

Behovet for logopedhjelp skal ses i sammenheng med barnets utvikling eller elevens opplæring. Opplæringslova § 5.7 sier at barn som er under opplæringspliktig alder og som har særlige behov for spesialpedagogisk hjep, har slik rett til det. Opplæringslova §5.1 sier at elever som ikke har eller kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære tilbudet, har rett til spesialundervisning. For rettigheter etter Opplæringslova er PPT sakkyndig instans.

Foreldre/foresatte har rett til å klage på omfang og innholdet i den spesialpedagogiske hjelpa. Kommunen, ved oppvekstsjefen, er klageinstans. Hvis en klage til kommunen ikke når fram, kan det ankes til fylkesmannen.

 

Vil du vite mer?

Opplæringslova, kapittel 5 Spesialundervisning. Lovdata

 

Kontaktperson

Elisabeth Dahlseng

Logoped Nome kommune
Tlf:
35 00 88 03
Mobil:
934 43 840

 

Adresse

Besøksadresse:

Brugata 42
3825 Lunde

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt