Viktig melding

Aktuelt

 • 04.04.2022

  Aste og Halvor Jondalens legat

  Legatets formål er å tilgodese funksjonshemmede personer som er bosatt i gamle Lunde kommune, unntatt Flåbygd. Legatet søkes av enkeltpersoner, og til fellesformål.
 • 23.03.2023

  Telerestriksjoner på kommunale veier

  Det innføres telerestriksjoner fra torsdag 23.03.2023 for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
 • 17.03.2023

  Nye prøveboringer på Fensfeltet

  Rare Earths Norway AS har søkt om å få gjennomføre et nytt boreprogram på Fensfeltet. Grunnen til at det stadig gjennomføres slike program er at selskapene må vite nøyaktig hvor forekomsten av REE er, og hvor det er mest mineraler.
 • 17.03.2023

  Månedlig fakturering kommunale avgifter

  Får du kommunale avgifter hvert kvartal (fire ganger pr. år), men ønsker dette fakturert hver måned? Ta kontakt med oss i Nome kommune på 35 94 62 00 eller postmottak@nome.kommune.no Det stilles krav til avtalegiro eller e-faktura for å kunne motta månedlig kommunale gebyrer.
 • 14.03.2023

  Oppdatering på vannkvaliteten på Ulefoss 14. mars

  Nome kommune har ikke funnet noe galt med drikkevannet, til tross for at enkelte abonnenter har kjent lukt og smak av vannet. Det er tatt flere vannprøver senest på mandag, som viser at vannet er hygienisk trygt å drikke. Det er heller ingen registrerte avvik på ledningsnettet eller i vannbehandlingen.

Kunngjøringer og høringer

Nettstedskart

Nome kommune