Translate

Viktig melding

Oppgraderer rv. 36 Slåttekåstunnelen kveld og natt i tre uker

Mandag 6. mai starter Statens vegvesen arbeidet med å oppgradere elektro og belysningsanlegget i tunnelen. Arbeidet vil pågå i tre uker.

Eksisterende kabelbro og belysning i Slåttekåstunnelen er i dårlig stand, og alt dette skal nå erstattet med nytt utstyr.

Mer info finner du på Statens vegvesen

Tilbakemelding