Lavradioaktivt avfall etter Søve gruver skal ryddes opp - NND leter etter firmaer som kan ta ryddejobben

Pressemelding fra Norsk nukleær dekommisjonering 28.02.2021  

Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) lyser nå ut et anbud om opprydning og deponering av lavradioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune. - Vi har tro på at anbudskonkurransen vil gi konkrete resultater i form av et godt løsningsforslag, og vi tar sikte på at jobben kan starte så snart som mulig. Jobben skal gjennomføres på en trygg og effektiv måte, sier Nils Bøhmer i NND.  

Målsettingen med oppryddingen er å sikre at området kan brukes uten begrensninger og at avfallet ikke lenger fører til ulempe for befolkning og miljø. 

Opprydningsjobben består av oppgraving av de forurensede massene, eventuell mellomlagring, transport til et godkjent deponi, samt sluttkontroll og tilbakeføring av området.  

Den som vinner anbudet, må kunne dokumentere trygg håndtering av hele prosessen. Anbudet forutsetter en deponeringsløsning i et godkjent deponi.  

- NND holdt høsten 2020 en dialogkonferanse hvor vi presenterte våre behov. Konferansen viste at det er interesse i markedet og vi fikk interessante innspill til løsninger fra flere aktører som vi har tatt med oss i den videre prosessen med å utarbeide anbudet, forteller sektordirektør teknisk i NND Nils Bøhmer. - Vi har tro på at anbudskonkurransen vil gi konkrete resultater i form av et godt løsningsforslag.  

Må oppfylle krav  

Leverandøren som vinner anbudet skal velges ut ifra et sett med kriterier. Blant annet må leverandøren ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag for opprydning og håndtering av forurensede masser av lignende størrelse og kompleksitet. 

Gjennomføringen forutsetter også nødvendige tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og andre relevante myndigheter. 

Samarbeider med kommune og fylkeskommune 

– Vi har etablert et godt samarbeid med både Nome kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune i prosessen, og alle parter er opptatt av å gi god informasjon til lokalbefolkningen og alle som vil bli berørt av arbeidet som skal skje fremover, sier Bøhmer.  

Ordfører i Nome kommune Bjørg Tveito Lundefaret er glad for at det nå lyses ut et anbud for gjennomføring av ryddejobben.  – Nome kommune ser fram til at forurensede masser nå endelig ser ut til å bli fjernet fra Søve. Det har vært en lang kamp, nå gleder vi oss over at arbeidet skal igangsettes, og at området om noe tid igjen kan benyttes uten begrensninger, samt at avfallet ikke lenger fører til ulemper for lokalbefolkningen og miljøet, sier hun. 

Om avfallet 

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av metallet niob og produksjon av ferroniob ved Søve gruver. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget som ble deponert på området. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Volumet som skal fjernes anslås å tilsvare opp til 5000 tonn. Det er usikkerheter rundt masseanslaget. Det lavradioaktive avfallet har ikke noen vesentlig påvirkning på mennesker og miljø, men noe av materialet overskrider grensen som norske myndigheter har satt for hva som skal regnes som radioaktivt avfall og området skal derfor saneres.   

Staten har ansvaret for oppryddingen 

I 2010 påtok staten seg ansvaret for å rydde opp, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) påla i 2014 Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å gjennomføre en permanent sikring av deler av restmaterialet. Siden da har det blitt iverksatt flere initiativ for å rydde opp, men det har av ulike grunner ikke vært mulig å finne en permanent løsning. NND fikk ansvaret for oppryddingen 01.01.2020 og oppryddingsarbeidet finansieres over statsbudsjettet.  

For mer informasjon: 

Nils Bøhmer, Sektordirektør teknisk NND, mobil 90037517 

Hanne Lund-Nilsen, seniorrådgiver kommunikasjon NND, mobil 93018630 

Mer detaljer om oppdraget finnes her https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-362108 og i vedlagte dokumenter.

Om NND 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har to hovedoppgaver. For det første skal NND avvikle de norske atomanleggene, for det andre skal NND håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall til beste for dagens og fremtidige generasjoner. 

NND overtok ansvaret for oppryddingen etter Søve gruver 1. januar 2020. 

NND ble opprettet i februar 2018 og er lokalisert i Halden. NND er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for finansiering og styring av NND. 

Som statlig virksomhet er NND underlagt Lov om offentlige anskaffelser.  
 

Søve gruver - konkurransegrunnlag med forhandlinger (PDF, 211 kB)

Søve gruver - konkurransegrunnlag - Vedlegg 3 (PDF, 185 kB)

 

NND har ansvaret for oppryddingen etter Søve gruver i Nome kommune. Direktør Pål Mikkelsen i NND og ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i Nome kommune på en befaring i området i juni 2020 Foto NND.jpg - Klikk for stort bildeNND har ansvaret for oppryddingen etter Søve gruver i Nome kommune. Direktør Pål Mikkelsen i NND og ordfører Bjørg Tveito Lundefaret i Nome kommune på en befaring i området i juni 2020 Foto NND.jpg 

Nils Bøhmer_Sektordirektør teknisk i NND_Foto NND.jpg - Klikk for stort bildeNils Bøhmer_Sektordirektør teknisk i NND_Foto NND.jpg 

Måling av aktivitet i området ved Søve gruve - Foto NND_Hanne Lund-Nilsen.jpg - Klikk for stort bildeMåling av aktivitet i området ved Søve gruve - Foto NND_Hanne Lund-Nilsen.jpg