Gjenåpning av skole/SFO

Myndighetene har nå bestemt at 1.-4. trinn og SFO i grunnskolene over hele landet skal åpnes igjen fra og med 27. april. Holla 10-årige skole og Lunde 10-årige skole planlegger denne uka for å organisere og tilrettelegge så godt som mulig, og sikre at personalet får opplæring i smittevern.  

Vi forholder oss til myndighetenes råd, og «Veileder om smittevern for 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet» fra Utdanningsdirektoratet følges opp.

Myndighetene gir klare råd om redusert antall personer som er tett sammen, ved å ha mindre grupper og fast ansatte for hver gruppe. Det er i veilederen tatt utgangspunkt i norm for lærertetthet, og denne sier en lærer per 15 elever på 1.-4. trinn, og en lærer per 20 elever på 5.-7. trinn. En slik liten gruppe kalles i veilederen for «kohort», som betyr «gruppe». Vi velger å bruke betegnelsen gruppe. I følge veilederen bør en gruppe i minst mulig grad være sammen med andre grupper. To grupper kan samarbeide om praktisk gjennomføring av skoledagen, der samarbeidet fortrinnsvis skjer utendørs.

For å imøtekomme krav om faste grupper har Nome kommune bestemt at åpningtiden i SFO fra 27. april til 15. mai vil være fra kl. 0800-1530. 


Informasjon

Før skolene ble stengt i Norge var det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og skoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

 

Det er trygt for barn å gå i skolen/SFO

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i skolen og i SFO. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I skolen/SFO vil vi være spesielt opptatt av å:

  • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • Ha godt renhold i skolen/SFO
  • Vaske leker jevnlig, og ta vekk leker som vil kunne øke smittefaren
  • Være ekstra mye ute med barna i tiden fremover
  • Ha mindre grupper av barn sammen med faste ansatte


Skolen/SFO skal fremdeles gi omsorg til barna

Personalet i skolen/SFO skal fremdeles ivareta barnas behov for kontakt og omsorg, og sørge for at alle barna opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i skolen. Kos og trøst er fortsatt viktig, og vil bli gitt innad i gruppen :-)
 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal barnet ikke møte på skolen/SFO. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst et døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i skolen. Har foreldre eller andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal barnet ( eller dere) ikke møte i skolen.

Hvis barnet viser symptomer (blir dårlig på skolen/SFO), må dere hente barna så fort det lar seg gjøre.
 

Foreldre skal helst ikke bli med inn i skolen/SFO

For å hindre at det blir mange voksne inne i skolen/SFO på en gang, vil vi så langt det er mulig, ta i mot barna ute. Foreldre må være flinke til å holde avstand når de henter og bringer. Det er også viktig at man ikke bruker mer tid enn nødvendig i hente og bringe situasjonen.
 

Begrense deling av mat og gjenstander

Barna skal ikke dele mat og drikke.
Leker skal ikke tas med hjemmefra.
 

Transport og skoleskyss

Ved bruk av skoleskyss bør elevene sitte med minst ett setes mellomrom.
 

Hvis personalet blir sykt

Personalet skal på lik linje med barna være hjemme når de blir syke. Sykt personalet kan komme til å gi utfordringer for om vi klarer å opprettholde små grupper med fast personell. Det betyr at vi kan komme i situasjoner der vi må be alle barna i en liten gruppe være hjemme/bli hentet. Men vi jobber også med å forsterke personalberedskapen og håper dette vil bli unødvendig.


Samarbeid skole/SFO - hjem

Et godt skole/SFO – hjem samarbeid er alltid viktig, og er ikke mindre viktig i denne tiden vi nå er i. Vi vil oppfordre til å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på, og det er viktig at det gis beskjed hvis barnet ikke kommer på skolen/SFO. Vi skal drifte skolene/SFO så godt vi kan, men det blir selvfølgelig en annerledes måte å drive skole/SFO på, og ikke alt blir slik man er vant til.

 

Velkommen tilbake til skolen og SFO, vi gleder oss til å se dere :-)

 

Nome oppvekstetat, 22.04.2020

Tone Amundsen
Oppvekstsjef


Anne Lindgren                                                           Hanne Skretteberg
Rektor Holla 10-årige skole                                       Rektor Lunde 10-årige skole

 Klikk for stort bilde