Feil på faktura fra helse- og omsorgsetaten

Det er brukt feil grunnlag på faktura med forfall 20.01.21, dette blir rettet opp på neste faktura.

På faktura med forfall 20.01.21 har vi brukt grunnlag for oktober istedenfor november. Dette gjelder bl.a. følgende tjenester:

  • Dagtilbud
  • Matombringing
  • Korttids- og langtids opphold på Nome sjukeheim
  • Hjemmehjelp

Det blir ikke sendt ut ny faktura, differansen blir rettet på faktura med forfall 20.02.21. Vi beklager feilen!

Spørsmål kan rettes til Grethe Fjågesund, tlf. 35 94 62 91