Publisert 15.02.2019

 

KRAFT / EU Interreg North Sea Region CUPIDO project

 
Nome kommune inviterer bedrifter til konkurranse om to anbud:
Anbud 1: Bedriftsoppfølging og koordinering
Anbud 2: Salg av kultur i tilknytning til Telemarkskanalen og omegn
 
Felles for begge anbudene er: 
 
Frist for levering av tilbud: 12.03.19
Prosjektperiode 01.04.19 - 30.06.21. Oppstartstidspunkt kan avtales nærmere. 
Prosjekteier er Nome kommune
Deltakelse i prosjektgruppe. Rapportering skjer til prosjektleder i Nome kommune.
Krav til rapportering til EU-systemet (arbeidsspråk engelsk).
Må kunne delta på møter i CUPIDO Interreg. Arbeidstid er inkludert i anbudet. Reise og opphold dekkes av prosjektet. 
Arbeidssted Nome Kompetansehus Ulefoss. 
Anbud som leveres skal være inkl mva. Reisevei til arbeidssted skal være inkludert. 

 

Publisert 07.01.2020

IATA gjennomfører nå brukerundersøkelsen "Kartlegging av kildesortering blant hytteeiere hos IATA IKS". Den skal gi svar på blant annet hvor fornøyde hytteeierne er med dagens ordning, i hvor stor grad det kildesorteres og hva som kan gjøres for å bedre kildesorteringa. Vi oppfordrer de som har hytte i Nome kommune til å delta!

Les artikkel og finn brukerundersøkelsen på IATA sin side her.

 

Publisert 13.02.2019

I forbindelse med at Nome kommune skal utarbeide en kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og også en frivillighetsmelding ønsker vi deres innspill!

Onsdag 27. februar kl. 17.30 - 19.30 på Ulefoss Samfunnshus ønsker vi innspill på kultur, fritid og frivillighet for Ulefoss og omegn.

Torsdag 28. februar kl. 17.30 - 19.30 på Lundevang ønsker vi innspill på kultur, fritid og frivillighet for Lunde og omegn.

Innspill vil brukes aktivt for å lage en helhetlig og godt forankret kommunedelplan som kommunen samlet kan stå bak. Frivillighetsmeldingen skal danne premisser for gode og forutsigbare rammer for frivilligheten og frivillighetens plass i Nome kommune og Nomesamfunnet, og også tilrettelegge for gode samarbeid. 

Først i artikkelen her kommer agenda for dagen, deretter kommer en oversikt over innspill til kommuneplanen som berører kultur, fritid og frivillighetsfeltet fordelt på innspill fra Lunde og innspill fra Ulefoss.

Velkommen!

Publisert 12.02.2019

Nome kommune skårer høyt på Forbrukerrådet sin kommunetest 2019!
Nr 2 av 18 i Telemark og nr 28 av 422 kommuner i landet.

Publisert 09.12.2019

Kommunestyret i Nome har vedtatt alminnelig om-taksering av alle eiendommer, gjeldende fra og med år 2020.

Publisert 11.02.2019

I løpet av vinteren har det kommet store snømengder i hele kommunen. Hjorteviltet generelt, og særlig rådyr, har med dette fått vanskelige forhold i vinter.

 

Publisert 12.01.2021

Reisevaksinasjon utføres av Telemark vaksinasjonssenter

 

Publisert 21.11.2019

Fredag 22. november kl 18:00 på Ulefoss samfunnshus! 
Festen avsluttes med fyrverkeri rundt kl 22-22.30!

  

Publisert 07.10.2019

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

  

 

 

 

Publisert 16.09.2019

   

 

 


Et forfriskende og variert høstprogram er nå klart!