Ekstraordinær bångtvang i Nome kommune

Rådyr i snøen - Klikk for stort bilde

Det er fra 23.01.2018 innført ekstraordinær båndtvang i Nome kommune.

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 24.01.2018

Bakgrunn

I løpet av vinteren har det kommet store snømengder i hele kommunen. Hjorteviltet generelt, og særlig rådyr, har med dette fått vanskelige forholt i vinter.

Vurdering

Forholdene vurderes altså å være slik at det er påkrevd å innføre båndtvang for å beskytte viltet. Forskriften gjøres gjeldende fra 23.01.2018 og bør gjelde fram til 1. april, da den ordinære båndtvangen jfr. Hundelovens § 6 inntrer.

Vedtak

Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome innfører ekstraordinær båndtvang fra 23.01.2018 til 1. april 2018 jfr. Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74, § 6 f. Kommunen kan i denne perioden oppheve forskriften imiddelbart dersom forholdene tilsier det. I henhold til frvaltningsloven så kan vedtaket påklages. Klagen sendes da til Midt-Telemark landbrukskontor.

For mer informasjon: Vedtak med forskrift (PDF, 400 kB)

Midt-Telemark landbruks hjemmeside.