Viktig melding

Aktuelt

 • 22.01.2018

  Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Buktabakken

   I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 - § 12-12 kunngjøres det at.kommunestyret i Nome vedtok i møte 14.12.2017 forslag til reguleringsplan for Buktabakken.


  Formålet med planarbeidet er å hjemle 7 nye hyttetomter i planområdets vestligste del,

  disse kommer i tillegg til de 19 eksisterende tomter.

   

  Reguleringsplanen kan sees på nettsidene til Nome kommune, www.nome.kommune.no. Papirutgaver av forslaget blir dessuten utlagt på bibliotekene og servicekontoret i Nome kommune

   

  Vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig til Nome kommune, teknisk etat, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, ellers på e-post til postmottak@nome.kommune.no  innen 15.februar 2018.


   

   

   
 • 22.01.2018

  UKM 2018: Ung Kultur Møtes 10. februar Ulefoss samfunnshus

   Årets lokale kulturmønstring er 10. februar på Ulefoss samfunnshus.
 • 19.01.2018

  Mindre endring av reguleringsplan for Holtan/Krakåsen - høringsfrist 15.februar 2018

  Mindre endring av reguleringsplan for Holtan/Kråkåsen i Nome – offentlig ettersyn. Høringsfrist er 15. februar 2018. 
 • 17.01.2018

  Velkommen til folkemøter

  Skru tida fram 5, 10, 15 år - Hva er viktig for deg og dine?
  Vi inviterer folk i Nome til å bli med på

  Folkemøter:

  Tirsdag 23.januar kl 18-20 Ulefoss samfunnshus
  Torsdag 25.januar kl 18-20 Lunde vgs, kantina
 • 17.01.2018

  PÅMELDING UKM 2018

  Påmeldingen til UKM 2018 har åpnet!
  Meldg deg på!  
Login for redigering