Viktig melding

Aktuelt

 • 15.11.2017

  Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021

  Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2018, og økonomiplan for årene 2018 - 2021 ble offentliggjort onsdag 15. november.  Driftsutvalget behandler saken tirsdag 28. november. Formannskapet tar stilling til budsjettet i møte torsdag 30. november. Sluttbehandling skjer i kommunestyret torsdag 14. desember.

   
 • 15.11.2017

  Lange kjerneboringer på Fensfeltet ved Ulefoss

  Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal, i samarbeid med regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, bore to lange hull og ta opp kjerner fra berggrunnen ved Ulefoss i Nome kommune i Telemark. Målet er å undersøke ressurspotensialet til bergartene i Fensfeltet.
 • 02.11.2017

  Kommunale vigsler

  Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for kommunale vigsler og Nome kommune jobber nå med å få på plass rutinene rundt dette.

   

   
 • 02.11.2017

  Høring - privatisering av kommunale veger

  Driftsutvalget vedtok i sak 065/17 å legge saken om privatisering av kommunale veger ut til offentlig høring. Saksdokumentene er tilgjengelige på rådhuset og biblioteket i Lunde. Høringsfristen er 4 uker. Saksdokumentene ligger også som filvedlegg til denne saken.

  Høringsuttalelser kan sendes til Nome kommune pr post eller elektronisk til postmottak@nome.kommune.no innen fredag 01.12.2017

   
 • 29.09.2017

  Pårørende senter

  Pårørendesenteret.no er en ny landsdekkende nettside for pårørende. Her kan pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørendes erfaringer.

Kunngjøringer og høringer

Login for redigering