Viktig melding

Aktuelt

 • 05.12.2018

  Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 – 2022 i formannskapet

  Formannskapet har i møte onsdag 28. november behandlet årsbudsjettet for 2019, og økonomiplanen for perioden 2019 – 2022.

  Til behandling forelå rådmannens forslag, som ble offentligjort torsdag 8. november.

  Formannskapet vedtok rådmannens innstilling. Flere representanter signaliserte at det vil bli jobbet med endringsforslag til rådmannens innstilling inn mot kommunestyrets behandling.
 • 04.12.2018

  Ordningen med tilskudd til kjøp av bolig er avviklet

   Ordningen med tilskudd til kjøp av bolig er avviklet.

  For å unngå misforståelser og forskjellige tolkninger av reglene i forbindelse med avvikling av

  boligtilskuddet i samsvar med KS-vedtak 045/18, vedtok formannskapet følgende avvikllingsordning i sitt møte 28.11.2018;
 • 23.11.2018

  Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - frist 10. desember 2018

  Inkludering av barn i lavinntektstfamilier

  Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
  (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

   

  Om tilskuddsordningen

  Beløp: 291,9 mill.kr (2019). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.

  Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.   

   
 • 15.11.2018

  Forsinkelse i kommuneplanarbeidet

  På grunn av sykdom har vi desverre fått en forsinkelse ift oppsatt fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet. Folkemøter i Lunde og Ulefoss knyttet til planarbeidet vil bli holdt etter jul. Vi kommer tilbake med nye datoer.  Vi beklager de ulemper dette evt vil medføre for våre innbyggere. 

  For spørsmål rundt dette, kontakt SU sjef Eva Rismo på tlf 91719054.

  For spørsmål knyttet til kommuneplanens arealdel, kontakt kommunens sentralbord på tlf 35946200.
 • 15.11.2018

  VIKTIG INFORMASJON OM BREV OG FAKTURAER VIA DIGITAL POSTKASSE

  Nome kommune sender nå både brev og fakturaer digitalt via KS SvarUt som er koblet opp mot Altinn, Digipost og e-Boks. Her finner du mer informasjon om hvordan det fungerer.
Login for redigering