KarusellBilde

Høring - Politivedtekt for Nome kommune

15.08.2017

Nome formannskap har i sak 028/17 vedtatt å legge ut forslag til politivedtekt ut til høring. Høringsfrist 30.08.2017 kl. 12.00 Forslaget til... (PDF, 253 kB)

Boringer på Fen

DYPE BORINGER PÅ FEN.

27.07.2017

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fått tildelt ekstraordinære midler til to dype borehull ned til 1000 meter innenfor det som geologene...

KarusellBilde

Restriksjoner på hagevanning - 03.07.17

03.07.2017

På grunn av høyt vannforbruk innføres vanningsforbud fra i dag. Det er ikke tillatt å vanne med vannspreder eller å la vannslange ligge og renne.

bilde_bever.jpg

Høring - åpning for jakt og fangst av bever og kommunale målsettinger for bever

03.07.2017

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017. Forskriften...

KOMMUNEPLAN 2018-2030 FORSIDE

NOME KOMMUNEPLAN 2018-2030 PLANPROGRAM

30.06.2017

Kommuneplan for Nome kommune - varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram. Nome kommune varsler med dette...

587168_holla_kirkeruin.___.jpg

Nome kommunes kulturminneplan - 2. gangs høring fram til 15. september 2017

29.06.2017

Nome kommunes kulturminneplan 2016-2019 er nå lagt ut på 2. gangs høring. Frist for innspill er satt til 15. september 2017 grunnet fortsatt...

Valg logo (2015).png

Informasjon vedrørende Stortings- og Sametingsvalget 2017

22.06.2017

Tidligstemming: Tidligstemmegivning starter 1. juli. Ta kontakt med kommunen for å avtale tid for tidligstemming dersom du ikke har mulighet...

Ofte stilte spørsmål
Login for redigering