Viktig melding

Aktuelt

 • 12.08.2018

  Skogbrannfaren i Midt-Telemark – brannsjefen opphever vedtak

  Tidligere vedtak fattet av brannsjefene i Telemark gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kunne antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endret seg ifht skogbrannfaren. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, ble det også innført forbud mot bruk av åpen ild i innmark og det ble betraktet som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark. Vedtaket ble fattet med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

  Skogbrannfaren vurderes generelt på Østlandet som fortatt meget stor ifølge Yr, men i enkelte kommuner i Telemark er skogbrannfaren redusert til et «normalt» nivå pga ulik nedbørsmengde.  

   

  Brannsjefen opphever vedtaket som ble innført 13.07 2018 ifbm skogbrannfaren i kommunene Nome, Bø og Sauherad.

  Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra mandag 13.08.2018.

   

   
 • 03.08.2018

  Angående totalforbudet mot all bruk av all åpen ild

  Brannsjefen i Midt-Telemark oppdaterer tidligere forbud fra 2. juli 2018, med ny vurdering fra 2. august 2018:

  Etter nedbøren siste dagane har brannvesena i Midt Telemark, Notodden, Tinn, Drangedal og Vest Telemark vurdert at det ikkje lenger er uaktsomt å drive hogst i kommunane Tinn, Notodden, Hjartdal, Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal, Fyresdal, Sauherad, Bø, Nome og Drangedal. Det er ein føresetnad at det blir gjordt risikovurderingar og iverksett nødvendige forholdsreglar før og under hogst.

  Forbudet gjelder inntil vedtaket blir opphevet.  Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

  ​Vedtaket i sin helhet kan du lese her
 • 24.07.2018

  Nome kommune klatrer opp 73 plasser på kommunebarometeret!

  Kommunebaromteret 2018 består av 152 forskjellige nøkkeltall som kommunene blir målt på. Hensikten er å gi våre politikere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen drives. Nome kommune lå i 2016 helt nede på 330. plass blant landets kommuner, i 2017 klatra kommunen opp til 235. plass og i 2018 er Nome på 162. plass i landet. Dette er en flott fremgang. Men vi ønsker fortsatt å bli bedre! Spesielt innenfor pleie og omsorg  - som vektes tungt i kommunebarometeret  - scorer Nome høyt og har hatt en formidabel fremgang. I 2016 lå man på 212. plass - mens kommunen i 2018 er helt oppe på 26. plass. Kommunen scorer også høyt på saksbehandling der Nome er landets 51. beste kommune. 
 • 13.07.2018

  Innskjerping av totalforbud mot all bruk av all åpen ild

  Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3. Oppdatert 13.7.2018 fra kl. 08.00.

   
 • 02.07.2018

  TOTALFORBUD MOT ALL BRUK AV ALL ÅPEN ILD

   

  Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.
Login for redigering