Bispevisitas i Nome

Biskop Stein Reinertsen - Klikk for stort bilde Denne uken har Nome hatt besøk av biskopen i Agder og Telemark.

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 09.03.2018

Biskop Stein Reinertsen har hatt samtale med kommunen, besøkt noen skoleklasser, hatt samtaler med menighetsrådene, prestene, kirkeverge og staben.

Formålet med bispevisitasen er å støtte, veilede og inspirere menighetene og ansatte. Og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.