Viktig melding

Aktuelt

 • 13.07.2018

  Innskjerping av totalforbud mot all bruk av all åpen ild

  Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3. Oppdatert 13.7.2018 fra kl. 08.00.

   
 • 10.07.2018

  Varsel om oppstart av planarbeid, endring av reuleringsplan på Kaste

  Varselet gjelder en mindre endring av eksisterende plan for Kaste industriområde/næringsområde – og en mindre utvidelse. Hensikten med planendringen er å legge til rette for nødvendige sikringstiltak i forbindelse med bekkeløp. Bekkeløpet skal sikres ved at det renskes opp og steinsettes. Det skal etableres fysiske tiltak som stabiliserer og sikrer eksisterende fylling mot erosjon fra bekken. Det vises ellers til orienteringen i vedlagte brev om «Varsel om oppstart», plankart og bestemmelser.
 • 02.07.2018

  TOTALFORBUD MOT ALL BRUK AV ALL ÅPEN ILD

   

  Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.
 • 22.06.2018

  Helsestasjon for ungdom, Åpningstider sommeren 2018

      Ønsker du kontakt med Helsestasjonen for ungdom  i sommer så send en sms på tlf: 97 48 63 50 for avtale.

   

  Fra torsdag 23. august vil vanlig åpningstider være gjeldene (kl. 14 - 16:30) på Nome helsestasjon, Ulefoss

   Plakat (PDF, 90 kB)
 • 14.06.2018

  Vedrørende totalforbud åpen ild

   

  Totalforbudet som er gitt i Midt-Telemark kommunene gjelder fortsatt. Grilling på egen eiendom kan gjennomføres. Ildforbudet gjelder fremdeles i strandsonen eller i nærheten av skog, mark og innmark. Brannsjefen vurderer situasjonen fortløpende og eventuelle nye endringer vil bli kunngjort, spesielt med tanke på St.Hans feiring.
Login for redigering