Viktig melding

Aktuelt

 • 16.01.2019

  Nome legesenter

  Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at fastlege Jacob Steen Henriksen døde uventet i sitt hjem i Spania 13.01.2019

  Alle hans pasienter vil bli ivaretatt av vikarlege inntil videre.
 • 08.01.2019

  Barnas Hjerterom - nå også i Lunde!

  Fra og med januar 2019 tilbyr vi teaterforestilligner i Lunde!
  Oppstart lørdag 12. januar med "SJØRØVERØYA" med Petter Wiik.
 • 19.12.2018

  Fv 359 Kaste - Stoadalen finansiert med bompenger

   Telemark fylkeskommune har nå formelt oversendt prosjektnotatet som skal danne grunnlaget for realiseringen av ny trasè Fv359 Kaste - Stoadalen.
 • 19.12.2018

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.

  https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus.

  I Nome kommune kan du kontakte forløpskoordinatorene for mer informasjon:

  Forløpskoordinator barn og ungdom 0-18 år

  Navn                                       Email                                                              Telefon

  Janne Gunnerud Ljosåk        janne.ljosak@nome.kommune.no              992 09 046

   

  Forløpskoordinator for voksne over 18 år

  Navn                                       Email                                                              Telefon

  Grethe Fjågesund                   grethe.fjagesund@nome.kommune.no      35946200/91
 • 05.12.2018

  Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 – 2022 i formannskapet

  Formannskapet har i møte onsdag 28. november behandlet årsbudsjettet for 2019, og økonomiplanen for perioden 2019 – 2022.

  Til behandling forelå rådmannens forslag, som ble offentligjort torsdag 8. november.

  Formannskapet vedtok rådmannens innstilling. Flere representanter signaliserte at det vil bli jobbet med endringsforslag til rådmannens innstilling inn mot kommunestyrets behandling.
Login for redigering