Translate

Viktig melding

Skoledagen

Grunnskole har skole alle hverdager fra 8:50 til 14:20.

Norskgruppene har egne timeplaner med forskjellige dager på skolen og på språkpraksisen. 

Tilbakemelding