Flyktningtjenesten

Kommunen bosetter ulike grupper flyktninger. Noen flyktninger kommer til kommunen etter å ha oppholdt seg på asylmottak og fått tildelt en bestemt kommune når oppholdssøknaden er innvilget. Andre flyktninger (overføringsflyktninger) kommer direkte fra utlandet til kommunen, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Felles er at flyktningene blir bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi (Integrerings og Mangfoldsdirektoratet).

Kontaktperson

Svein Aas Pedersen

Leder flyktningtjenesten
Mobil:
91893590

 

Arne Engeskaug

Boveileder

 

Tone Haatveit Johansen

Konsulent
Tlf:
35008890
Mobil:
90707771

 

Cathrine Lyngstad

Programrådgiver
Mobil:
47653771

 

Maria Barlaug

Flyktningveileder
Mobil:
90236779

 

Randi Aasmundsen

Miljøveileder
Mobil:
47517597