Translate

Viktig melding

Min Eiendom

Velkommen til Min Eiendom med informasjon om din eiendom i Nome kommune. Her har du tilgang til informasjon om:

  • Eiere
  • Areal
  • Bygg
  • Eiendomsgebyr(vann, avløp, eiendomsskatt, renovasjon, feiing)
  • Renovasjon
  • Septikanlegg
  • Tilknytning til offentlig vann og avløp
  • Brannforebygging 

Løsningen krever innlogging med digital ID.

Min Eiendom

Tilbakemelding