Skatt og ligning

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene.

Les mer på Skatteetatens side her.​​​​​​​