Translate

Viktig melding

Skatt og ligning

Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene.

Les mer på Skatteetatens side

Tilbakemelding