Skatt og ligning

Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene.

Les mer på Skatteetatens side