Translate

Viktig melding

Eierskapsmelding

Etter kommuneloven § 26-1 skal kommunen minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv.

Eierskapsmeldingen består av tre deler:

  • Del 1 presenterer aktuelle selskapsformer, felles prinsipp og strategier for god eierstyring i de ulike selskapsformene, samt regler og prosedyrer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyringen.
  • Del 2 omtaler selskap som Nome kommune eier eller deltar i – og formålet/motivet med disse.
  • Del 3 gir en oversikt over interkommunalt samarbeid som Nome kommune deltar i og stiftelser som kommunen har vært med på å opprette. Interkommunalt samarbeid og stiftelser er ikke underlagt de samme retningslinjer og prosedyrer som gjelder for eierskap i aksjeselskap og interkommunale selskap.


Hoveddelen rulleres hvert fjerde år, etter valg av nytt kommunestyre, og selskapsdelen rulleres årlig, i august i forbindelse med selskapenes rapportering av regnskap.

Eierskapsmelding 2021 – 2024 del 1 og del 2 - Prinsipper og retningslinjer, selskapsoversikt

Eierskapsmelding 2021 - 2024 del 3  - Oversikt over interkommunalt samarbeid, stiftelser, legater og medlemskap

Tilbakemelding