Interkommunale enheter

Interkommunale enheter

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor - Midt-Telemark kommune
Nome og Midt-Telemark barnevern - Midt-Telemark kommune
Midt-Telemark PPT - Midt-Telemark kommune
Nome og Midt-Telemark brann og redning - Nome kommune
Midt-Telemark IKT - Midt-Telemark kommune
Nome og Midt-Telemark interkommunale politiske råd - Midt-Telemark kommune
Midt-Telemark og Nome utvikling (MTNU AS) - Midt-Telemark kommune 

 

Miljøhygienisk avdeling Notodden - Miljøretta helsevern for Notodden, Hjartdal, Nome og Midt-Telemark.
Medisinsk faglig rådgivningstjeneste - Kommuneoverlege for Nome og Midt-Telemark.
Felles legevakttjeneste mellom Skien, Siljan og Nome.

Andre interkommunale selskap
Vestfold og Telemark revisjon IKS

Telemark Kontrollutvalg IKS
Gea Norvegica Geopark IKS
Telemark interkommunale næringsfond IKS
Nome og Midt-Telemark Næringsfond IKS
IKA Kongsberg IKS (Arkiv)
IATA IKS (Renovasjon)

De aller fleste kommuner er deltakere i flere interkommunale samarbeider. Dette er et uttrykk for at den enkelte kommune ikke kan eller ikke ser seg tjent med å løse en del oppgaver alene.

Motivasjon for samarbeid
Samhandling mellom kommuner kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og offensiv samfunnsutvikling, spesielt for de minste kommunene. Interkommunalt samarbeid er en mulighet hvor mindre kommuner kan høste noen av de stordrifts- og kvalitetsfordeler større enheter gir, samtidig som det gir kommunene mulighet til å differensiere mellom ulike typer kommunal virksomhet og legge de tjenester hvor nærhet er ønskelig til de opprinnelige kommunene.
Når to eller flere kommuner inngår en avtale på frivillig basis om å løse en eller flere oppgaver sammen, er ofte de viktigste motivasjonsfaktorene:

-Å etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser.
-Å heve kvaliteten og drive tjenesten mer effektivt. Bygge en region og styrke identiteten slik at den framstår som en attraktiv og konkurransedyktig region. Ivareta den enkeltes rettsikkerhet ved utøvelse av tillagt myndighet.
-Å stanse den pågående statliggjøringen av tjenester og samfunnsoppgaver. Omfattende interkommunalt samarbeid i ulike organisasjonsformer kan også innebære uoversiktlighet både for innbyggerne og kommunene.

Kommunene står fritt til å samarbeide med andre kommuner uten en såkalt organisatorisk overbygning gjennom f eks kompetansenettverk eller kjøp av tjenester. I tillegg kan kommunene delta i samarbeid med en formell organisatorisk overbygning, enten hjemlet i kommuneloven eller selskapsloven. Les mer om noen av samarbeidsenhetene ved å klikke på den aktuelle enheten til venstre.