Translate

Viktig melding

Meglerinfo

Hva er en meglerpakke?

Ved salg av bolig og eiendom, eller ved annet behov, kan opplysninger om bygg og eiendom bestilles gjennom å benytte en av leverandørene kommune har distribusjonsavtale med. Her er det snakk om ulike opplysninger om bygg og eiendom som bør være tilgjengelig ved eksempelvis salg, eller andre tiltak hvor det er viktig at disse opplysningene er innhentet.

Disse opplysningene kan bestilles av alle som ønsker det, både privatpersoner og bedrifter.

Vær oppmerksom på matrikkelbrevet kan inneholde feil eller mangler. Eiendomsgrensene kan være direkte feilaktige for eiendommer som ikke er oppmålt. Data om registrerte bygninger kan også være mangelfulle eller feilaktige, det gjelder spesielt eldre bygg. 

Bestill meglerpakke eller annen eiendomsinformasjon

Bedrifter kan benytte alle leverandører som har integrert løsning fra Ambita, Proconet eller Norkart. Privatpersoner kan foreløpig kun bestille megler informasjon fra Ambita infoland.

Her finner du Ambitas infoland.

Her finner du Proconet eplassen.

Her finner du Norkarts e-torg.

Tilbakemelding