Translate

Viktig melding

Min Eiendom

I portalen Min Eiendom finner du relevant informasjon knyttet til din eiendom. Du finner blant annet informasjon om eiendomsgebyrer, kart, renovasjon, feiing og tilsyn.

For å få tilgang til informasjonen må du logge deg på med Bank-ID.

Min Eiendom

Tilbakemelding