Translate

Viktig melding

Planer, strategier og meldinger for kultur, fritid og frivillighet

Kultur- og fritidsopplevelser, og det frivillige livet i kommunen, spiller en direkte og indirekte rolle
for kommunens folkehelse, og enkeltmenneskets følelse av trivsel og tilhørighet.
Kunst, kultur og fritidsopplevelser utgjør en kilde til kreativitet, kunnskap, mestring og opplevelse for alle aldre.
En vital politikk for kultur, fritid og frivillighetsfeltet i kommunen må både bevare og fornye,
tilrettelegge og produsere. 

Vedlegg til kommunedelplanen, nasjonale og regionale føringer (PDF, 768 kB)

Illustrasjonsfoto - musikk/lyd - Klikk for stort bilde 

Artikkelliste

Tilbakemelding