Spillemidler

Spillemidler til idrettsformål og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 

Kontakt avdeling for kultur, fritid og friluftsliv for utfyllende informasjon hvis dere planlegger å sende inn en spillemiddelsøknad.
Epost: postmottak@nome.kommune.no

 
Frist for å sende inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad om spillemidler er tidlig på høsten hvert år. 
 
 
Alle søknader om spillemidler må ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet gitt av Nome kommune eller Kultur- og kirkedepartementet. Informasjon fra idrettskonsulenten i kommunen: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 
Spillemidlene er overskuddet fra spillene til Norsk Tipping.
Midlene fordeles til idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.
Nettstedet inneholder elektronisk søknadsskjema for spillemidler til idrettsanlegg, anleggsregisteret over alle idrettsanlegg i Norge, og en omfattende kartdel der en kan søke seg fram til idrettsanleggenes geografiske plassering. I tillegg finner du lenker til kontaktregister og veiledningsmateriell som kan være til hjelp når det skal søkes om spillemidler til idrettsanlegg.
 
Søknaden behandles i første omgang av kommunen du bor i, ta derfor kontakt med idrettskonsulenten i god tid ved planlegging av anleggsutbygging der det skal søkes om spillemidler. 
 
Godeidrettsanlegg.no er er side utarbeidet av Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Her finnes oversikt over anleggstyper, maler for hvordan planlegge en spillemiddelsøknad, eksempler på gode anlegg og masse annen relevant informasjon for planlagte -og eksisterende anleggseiere
 

Kontaktperson

Heidi Elise Kvale

Avdelingsleder for kultur, fritid og folkehelse
Tlf:
93266044

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt