Translate

Viktig melding

Spillemidler

Spillemidlene er overskuddet fra spillene til Norsk Tipping. Midlene fordeles til idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

Kontakt avdeling for kultur, fritid og friluftsliv for utfyllende informasjon hvis dere planlegger å sende inn en spillemiddelsøknad.
E-post: postmottak@nome.kommune.no

Formål

Formålet er å bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Midlene skal i størst mulig grad komme til gode for aktiviteter for barn og ungdom.

Bestemmelser

Overskuddet fra Norsk Tipping AS blir årlig fordelt av kulturdepartementet. Søknadsordningen reguleres etter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2023 . Her finnes blant annet informasjon om definisjon av ulike anlegg og hvilke plikter tilskuddsmottaker har for drift og bruk av spillemiddelfinansiert anlegg.

Det kan søkes tilskudd til nye idrettsanlegg, rehabilitering av eksiterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg. Lag og foreninger oppfordres til å ta tidlig kontakt med idretts- og kulturkonsulent for å komme tidlig i gang med søknadsarbeidet. 

Padeltennisbane på Helgja Ulefoss info

Søknadsprosess 

Søknaden behandles først i kommunen. For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Vi utarbeider vår plan hvert fjerde år.

For å søke spillemidler i Nome kommune er det 2 frister å overholde:

  1. Varsel til kommunen om nye søknader innen 1. juni.
  2. Innsendelse av elektronisk søknad til anleggsregisteret innen 20.oktober.

Mer informasjon om ordningen finner du på www.anleggsregisteret.no, og ved å kontakte idretts- og kulturkonsulent.

Søk om spillemidler på anleggsregisteret.no

 

Gode idrettsanlegg

Godeidrettsanlegg.no er en side utarbeidet av Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Her finnes oversikt over anleggstyper, maler for hvordan planlegge en spillemiddelsøknad, eksempler på gode anlegg og masse annen relevant informasjon for planlagte og eksisterende anleggseiere.

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 08:00 - 14:00

Tilbakemelding