Translate

Viktig melding

Kulturmidler

Frist: 1. april 
Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. 
Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.
 

NB! Innlogging via ID porten for søknad til kulturmidler (BankID, MinID, BankID på mobil etc).

Tilbakemelding