Kulturmidler

Frist: 1. april 
NB! i 2021 på grunn av Korona-pandemien er fristen for første søknadsrunde utsatt til 1. mai 2021
 
 
Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. Søknader i 2021 skal i all hovedsak gå til aktiviteter og tilbud rettet mot barn og unge.
Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.
 
NB! Innlogging via ID porten for søknad til kulturmidler (BankID, MinID, BankID på mobil etc).