Kulturmidler

Frist: 1. april 
 
Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. Søknader i 2022 skal i all hovedsak gå til aktiviteter og tilbud rettet mot barn og unge.
Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.
 
 
NB! Innlogging via ID porten for søknad til kulturmidler (BankID, MinID, BankID på mobil etc).