Kulturmidler

Frist: 1. april 
NB! i 2020 på grunn av Korona-pandemien er fristen utsatt til 1. mai 2020.
 
Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.