Translate

Viktig melding

Kulturmidler

Frist: 1. februar 2024 

Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. 
Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.
 

Søknadsskjema kulturmidler


NB! Innlogging via ID porten for søknad til kulturmidler (BankID, MinID, BankID på mobil etc).

Tilbakemelding