Kulturmidler

Frist: 1. april 
NB! i 2020 på grunn av Korona-pandemien er fristen for første søknadsrunde utsatt til 1. mai 2020.
 
I 2020 blir det to søknadsrunder for kulturmidler. Andre søknadsrunde har søknadsfrist 11. oktober 2020 og gjelder kun tiltak for barn og unge. 
 
Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.
 
NB! Innlogging via ID porten for søknad til kulturmidler (BankID, MinID, BankID på mobil etc).