Translate

Viktig melding

DKS/DKSS

Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken er profesjonell kulturformidling til henholdsvis skoleelever og eldre.
 

DKS NOME

Nome har en lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken, DKS Nome. Her får alle skoleelever i grunnskolen et møte med kunst og kultur. DKS Telemark er den regionale delen av Den kulturelle skolesekken.
Tilbudene koordineres og utarbeides av avdeling for kultur, fritid og folkehelse (KFF) og Nome kulturskole.
 
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som bidrar til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. 
 

Målene med Den kulturelle skolesekken (DKS) er

 
 • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
 • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. 
Den kulturelle skolesekken har to rom – DKS TELEMARK og DKS NOME.
 

DKS NOME

 
DKS Nome er det lokale rommet i Den kulturelle skolesekken. Den skal hvert år gi alle grunnskoleelever i Nome muligheten til å oppleve kunst og kultur. Kulturskolen har ansvar for administrasjon og utvikling av tilbudet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra skole, kunst/kulturliv og KFF-avdelingen i kommunen. Gruppa jobber kontinuerlig med evaluering og utvikling av tilbudene. Bruk av lokale kunstnere og kulturelle arenaer vektlegges når tilbudene til utarbeides.
 

Det er ett tiltak på hvert trinn:

 
 1. trinn – Sang, musikk og bevegelse
 2. trinn – Den store skolekinodagen
 3. trinn – Trommesirkel
 4. trinn –  Forfatterbesøk
 5. trinn – Historieformidling
 6. trinn – Historisk reise på Telemarkskanalen
 7. trinn – Verksted
 8. trinn – Teater
 9. trinn – Bilde, tekst
 10. trinn – Den store skolekinodagen
 
DKS Telemark er Telemark fylkeskommunes turneorganisasjon. Den vil hvert år tilby alle grunnskoleelever i Telemark minimum tre møter med profesjonell kunst og kunstnere innenfor uttrykkene scenekunst, billedkunst og kunsthåndverk og litteratur. I tillegg kommer Rikskonsertenes skolekonsertordning. Kulturetaten er koordinasjonsledd mellom fylkeskommunen og skolene.
 
 

DKSS NOME

 
Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.
 
Nome kommune mottar støtte fra Kulturdepartementet for å legge til rette for at eldre i kommunen skal få et slikt kulturtilbud. Kultur, plan og utviklingsetat og Helse og omsorgsetat samarbeider om tilrettelegging og gjennomføring av tiltakene. Arbeidet med tilretteleggingen har utgangpunkt i Den kulturelle skolesekken (lignende kulturtiltak for skoleelevene), og det er lagt vekt på lokal forankring og samarbeid med lokale, profesjonelle kulturutøvere og institusjoner. 
 
Bilde av noen som spiller på tromme - Klikk for stort bilde

Tilbakemelding