Translate

Viktig melding

Kulturminner i kommunen

Bilde av kirkeruinene - Klikk for stort bilde Bildeforbilde Nome er rik på kulturminner og kulturarv.

Her finnes både helleristninger, hellemaling og mange gravrøyser som beviser gammel bosetting.
Vassdraget som går gjennom kommunen har lagt grunnlag for tidlig bosetting og handelsvirksomhet.

På 1500-tallet ble ressurser som skog, fossekraft og leire brukt til å omdanne Nome fra landbrukssamfunn til et mer sammensatt samfunn der industrivirksomhet hele vegen har vært viktig.

Kommunens to tettsteder har ulik kulturhistorie. 

Telemarkskanalen er en merkevare for Nome og knytter kommunens to tettsteder sammen. Norsjø-Bandak kanalen ble åpnet i 1892 og er i dag kommunens fremste merkevare i lag med Ulefos Hovedgaard og Ulefos Jernværk.

Tilbakemelding