Translate

Viktig melding

Nome kommunes kultur- og fritidskort

For å sikre at alle barn og unge i Nome kommune har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, har vi Nome kommunes kultur- og fritidskort.

Nome kommunes kultur- og fritidskort inneholder gratis klipp til kino, og dekking av medlemsavgift for både en selvvalgt idretts/sportsaktivitet og for en av tre gruppeaktiviteter i kulturskolen; visuelle kunstfag, teater eller dans.

Barnekortet dekker videre inngang på Smurfedisco, HalloVenn, Askeladden barnefilmklubb. 

Ungdomskortet dekker også egenandel for ekstraaktiviteter og utflukter med Ung i Nome og medlemskap og klipp til Askeladden barnefilmklubb. 

Kortet kan fås tak i hos familieveileder, hos helsesykepleier, på servicekontoret og fra NAV. Idrettslag og lagledere som kan kontakte cepo@nome.kommune.no for å få tildelt kort hvis de har medlemmer med behov for kort. 

Nomebua - gratis utlån av idrett og friluftsutstyr

Oversikt over fritidstilbud i Nome kommune

Tilbakemelding