Translate

Viktig melding

Kommunal vigsel

Bilde av ringer - Klikk for stort bildeI Nome kommune har vi tre personer med vigselsmyndighet, ordfører, varaordfører og en administrativt ansatt.

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Ønsker du å vigsles av Nome kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Nome kommune må fylle ut søknadskjema for vigsel, som ligger på vår hjemmeside. Vigselskoordinator tar da kontakt med brudeparet for nærmere avklaring.

Du kan også kontakte vigselkoordinator for mer informasjon og gjøre en foreløpig avtale om hvordan du ønsker gjennomføringen av vigselen.

Kommunen kan ikke bekrefte vigselen før original prøvingsattest foreligger. Original prøvingsattest skal leveres/sendes til kommunen slik at kommunen har den senest to uker før vigselen finner sted.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Kommunen tilbyr vigsel på et tilpassa vigselsrom i Nome rådhus på Ulefoss og i Gamlebanken i Lunde.

Vigsler vil i hovedsak skje på fredager i tidsrommet fra kl. 12.00 – 16.00.

Ønsker du å legge seremonien til et annet tidspunkt eller sted, må dette avtales særskilt med vigselskoordinator og eventuelt grunneier. Brudeparet må selv legge til rette og klargjøre til vigsel, og eventuelt dekke ekstra kostnader selv.

Hvis du ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra Nome kommune, kan det medføre kostnader.

Lover

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Ekteskapsloven
Forskrift om registrering og melding av vigsel
Forskrift om kommunale vigsler

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Vegen til ekteskapet – steg for steg ligger her.

Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vigsel hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Skatteetaten. Samtidig får dere en kopi. Dere vil motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Skatteetaten. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten.

Tilbakemelding