Kommunal vigsel

Ringer - Klikk for stort bilde

Fra 01.01.2018 overtar kommunene ansvaret for gjennomføring av borgerlig vigsel i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg kommunalt, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller assisterende rådmann i Nome kommune.

 

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Kommunen tilbyr vigsel på et tilpassa vigselsrom på rådhuset på Ulefoss og i Gamlebanken i Lunde. Vigsel kan også tilbys på Ulefoss Hovedgaard i perioden 01.05. – 01.10. hvert år, men dette kan medføre kostnader og avtales spesielt.

 Vigsler vil i hovedsak skje på fredager i tidsrommet fra kl. 12 .00 – 16.00.

Ønsker du å legge seremonien til et annet tidspunkt eller sted, må dette avtales særskilt med vigsler og eventuelle ekstra kostnader må dekkes selv.

Hvis du ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra Nome kommune, kan det medføre kostnader. Dette får du beskjed om når du tar kontakt.

Lover

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Ekteskapsloven
Forskrift om registrering og melding av vigsel
Forskrift om kommunale vigsler

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Link til vegen til ekteskapet – steg for steg ligger her:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Veien-til-ekteskapet---steg-for-steg/Start/?step=1

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vigsel hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Ønsker du å vigsles av Nome kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Nome kommune tar kontakt med vårt sentralbord per telefon på: 35 94 62 00 eller sender sin henvendelse pr epost til Postmottak@nome.kommune.no. I  e-posten oppgis navn på brudepar, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid.  Legg også ved kopi av prøvingsattesten. Original prøvingsattest legger dere fram på dagen for vigselen. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker og vår vigselskoordinator vil avtale videre gang frem til vigselen finner sted.