Kommunal vigsel

Ringer - Klikk for stort bilde

Fra 01.01.2018 overtar kommunene ansvaret for gjennomføring av borgerlig vigsel i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg kommunalt, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller assisterende rådmann i Nome kommune.

 

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Kommunen tilbyr vigsel på et tilpassa vigselsrom på rådhuset på Ulefoss og i Gamlebanken i Lunde. Vigsel kan også tilbys på Ulefoss Hovedgaard i perioden 01.05. – 01.10. hvert år, dette kan medføre kostnader og avtales spesielt med vigselskoordinator og Telemark museum.

Ved vigsel i Nome Rådhus og Gamlebanken i Lunde vil det i henhold til smittevernsregler være begrensninger i forhold til antall gjester. Dette avtales med vigselskoordinator.

Vigsler vil i hovedsak skje på fredager i tidsrommet fra kl. 12.00 – 16.00.

Ønsker du å legge seremonien til et annet tidspunkt eller sted, må dette avtales særskilt med vigselskoordinator og grunneier. Brudeparet må selv legge til rette og klargjøre til vigsel, og eventuelle dekke ekstra kostnader selv.

Hvis du ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra Nome kommune, kan det medføre kostnader. Dette får du beskjed om når du tar kontakt.

Lover

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Ekteskapsloven
Forskrift om registrering og melding av vigsel
Forskrift om kommunale vigsler

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Vegen til ekteskapet – steg for steg ligger her.

Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten, kan dere ta kontakt med kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vigsel hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Dere vil motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten.

Ønsker du å vigsles av Nome kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Nome kommune må fylle ut søknadskjema for vigsel, eller ta kontakt med vårt sentralbord per telefon på: 35 94 62 00. Original prøvingsattest skal sendes/leveres kommunen senest en uke før vigselen. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker og vår vigselskoordinator vil avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

Kontaktperson

Birte Nesteng

Kulturkonsulent
Tlf:
35 94 62 00
Mobil:
48037812