Translate

Viktig melding

Kulturmidler

Frist: 1. februar hvert år for hovedutdelingen. Vi deler også løpende ut mindre summer til arrangementer gjennom hele året med samme søknadsskjema. 

Nome kommune fordeler årlig tilskudd til lag- og foreninger i kommunen. 
Det kan blant annet søkes om støtte til aktivitet og utstyr, arrangementer, nyetableringer og til vedlikehold av idrettsanlegg.
 

Søknadsskjema kulturmidler

 

Kriterier til fordeling av midler

 •  Er tiltaket/aktiviteten universelt tilrettelagt så godt det lar seg gjøre?
 • Har tiltaket/aktiviteten en sosial prispolitikk?
 • Har laget/foreningen fokus på trafikksikkerhet?
 • Er tiltaket/aktiviteten åpent for alle?
 • Er barn og unge er en prioritert målgruppe
 • Vil aktiviteten fremme inkludering/integrering
 • Har søker større kostnader i forbindelse med vedlikehold av egne bygg/utstyr

Krav til mottaker av kulturmidler

 • Alle lag og foreninger som mottar økonomisk støtte fra kommunen, eller benytter kommunale
  bygg til sine aktiviteter, forplikter seg til å akseptere ordningen med ledsagerbevis for
  funksjonshemmede.
 • Åpne arrangement som mottar støtte, skal legge inn arrangements informasjon på kulturguiden Visit Bø.
 • I markedsføringen av arrangementet som mottar støtte skal kommunens logo benyttes.


NB! Innlogging via ID porten for søknad til kulturmidler (BankID, MinID, BankID på mobil etc).

Tilbakemelding