Translate

Viktig melding

Folkehelse og miljø

Bilde fra "Murane" - Klikk for stort bilde Merethe Gundersen Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

 
Drikkevannskvalitet
Luft
Utslipp
Omfang av støy
Kriminalitet
 

Vannforsyning

 
Kommunen jobber kontinuerlig med å redusere lekkasjer på ledningsnettet. Det viser seg at ca ½ av lekkasjene på ledningsnettet er på det private stikkledningsnettet. Ved tilknytning eller reparasjoner på privat ledningsnett er det viktig at kommunen kontaktes. Det kan hende det er planer om å sanere eksisterende ledning.
 
Nye tilknytninger skal godkjennes av kommunen før arbeidet starter og det er viktig at det blir levert inn rørleggermeldinger ("som bygget tegninger"). Kommunen oppbevarer tegningene i bygningsarkivet.
 
Kommunen tar kontinuerlig prøver av vannkvaliteten. Kommunen vil varsle hvis vannprøvene er dårlig. Vann fra Ulefoss og Lunde vannverk er ikke hardt og her trenger man ikke å ta forhåndsregler for dette. Vann fra Bergåsen vannverk (Svenseid) er hardt. Her kan det være en fordel å ta hensyn til dette ved bruk av vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.
 

Vaktberedskap vann og avløp

 
Kommunen har rørleggervakt som rykker ut ved feil og mangler på det offentlige vann- og avløpsnettet utenom arbeidstid og i helger. Feil meldes til vakta på: 
 
Telefon 90 91 46 25 
 
 

Informasjon om vannverkene

 
Ulefoss vannverk
Renseprosessen består av at råvannet tilsettes ozon, som produseres på stedet. Vannet blir siden filtrert gjennom et aktiv kull filter og siden tilsatt vannglass for å heve pH. Vannet blir til slutt behandlet med uv stråler før det sendes ut på ledningsnettet.
 
Lunde vannverk
Denne ble satt i produksjon i 2001. Renseprosessen består av at et fellingskjemikalie (jernklorid), vannet blir filtrert gjennom et filter bestående av marmor. Her fjernes fargen på vannet og pH heves. Vannet blir videre behandlet med uv stråler før det sendes ut på ledningsnettet.
 
Svenseid vannverk
Dette er et grunnvannsverk. Her tas vannet fra grunnen og behandles med uv stråler. Da dette er grunnvann har vannet en hardhet som er høyere enn normalt ut fra de andre kommunale vannverkene.
 
Klage på drikkevann må stilles til Nome kommunen, tlf 35 94 62 00 eller e-post: postmottak@nome.kommune.no
 

Informasjon om luftkvalitet i Norge

Miljødirektoratet - norske utslipp

Statens vegvesen - støy fra trafikk

 
 

Tilbakemelding